król 

 

Drodzy Rodzice,

Rusza Elektroniczna Rekrutacja do Przedszkoli w Kobyłce!

Nabór na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Kobyłka będzie się odbywała przy wykorzystaniu elektronicznej aplikacji programu Vulcan.

Rekrutacja :

– od 8 marca 2021r. godz. 8.00 do 19 marca 2021r. godz. 16.00 – elektroniczna rejestracja w systemie Vulcan i składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie dziecka do  placówki pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola muszą wypełnić elektroniczny formularz. Aby to uczynić należy zalogować się pod adresem:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka

Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w  przedszkolu (przedszkole pierwszego wyboru). Dokumenty należy wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/ 2022 – zasady

– do 9 kwietnia 2021r.  zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 12 kwietnia 2021r. godz. 8.00 do 14 kwietnia 2021r. godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.

 

UWAGA!

Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. 

 16 kwietnia 2021r.  zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:
-od 31 maja 2021r. do 4 czerwca 2021r.  w tych przedszkolach, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.