Święto Bajek

Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodzimy

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Bajki towarzyszą dziecku od urodzenia. Dzięki nim dziecko poznaje podstawowe prawdy o otaczającym je świecie. Codzienne czytanie bajek przez rodzica jest doskonałą metodą na budowanie emocjonalnej więzi z dzieckiem, jest też pretekstem do rozmowy. Bajki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą wyobraźnię i pamięć a także wzbogacają słownictwo.

W naszym Przedszkolu od wtorku do piątku na zajęciach skupimy się właśnie na bajkach. Zorganizowane zostaną zabawy wymagające wykazania się znajomością treści bajek, np. dzieci będą rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie, po przeczytaniu fragmentu bajki, lub po krótkiej inscenizacji. Nie zabraknie też muzycznych zgadywanek oraz zabaw ruchowych (pokonanie bajkowej ścieżki zadań) i sensoryczno – manualnych (m. in. oddzielanie ziaren grochu od fasoli, etc.).

Zaś w piątek będzie miało miejsce spotkanie z Bajką na żywo! Dodatkowo w tym dniu zachęcamy wszystkie dzieci do wcielenia się w ulubioną postać z bajki (prosimy o stroje, ale bez rekwizytów).

 IMG_20191108_094339 IMG_20191108_093911