Wizyta Straży Pożarnej

Strażak to jest kawał zucha, jedzie tam gdzie ogień bucha.

Leje wodą w lewo, w prawo, gasząc pożar z wielką wprawą.

Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. W ramach zajęć z zakresu Bezpieczny przedszkolak05.10. 2021r. miało miejsce spotkanie z  druhami

Ochotniczej Straży Pożarnej 

Strażak Sam - bohater bajek i seriali w MiniMini+ - MiniMini+

 Celem Naszego spotkania jest:

– nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru,

– utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej,

– wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez   poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego)

– zapoznanie z pracą strażaka,

– budzenie szacunku dla pracy strażaków

Obejrzyjcie krótki film aby sobie utrwalić sposób w jaki powiadamiamy straż pożarną o zdarzeniu https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw

https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs zachowanie podczas pożaru w domu lub przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=KJ8yKtKeNsw pożar w lesie

https://www.youtube.com/watch?v=ycmGKe0uYY8 co zrobić gdy pali się ubranie