Badania logopedyczne

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

W

PRZEDSZKOLU

KRÓL MACIUŚ”

Od 14 września 2017r. rozpoczną się badania logopedyczne prowadzone przez

P. Małgorzatę Róg – logopedę.

Wezmą w nich udział wszystkie przedszkolaki z Króla Maciusia.

Informacja dotycząca poziomu rozwoju mowy Państwa dziecka oraz wskazówki o ewentualnej potrzebie terapii logopedycznej,

będzie przekazana Państwu przez wychowawcę grupy.

Podobny obraz