Bezpieczny Przedszkolak

W tym tygodniu nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania

zasad bezpieczeństwa oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwego zorganizowania zabaw.

W ten sposób staramy się przekazać dzieciom informacje o znakach drogowych i bezpiecznym poruszaniu się po drogach i chodnikach. Podczas rozmów, zabaw ruchowych i innych sytuacji dzieci mają możliwość wzbogacić zasób wiadomości, a także poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego