Diagnoza logopedyczna

log

W czwartek (27 września) każde dziecko zostanie poddane diagnozie logopedycznej

przeprowadzonej przez p. Małgorzatę Róg. 

O wynikach badania zostaną Państwo poinformowani w drugiej połowie października.