Diagnoza Logopedyczna

Dnia 30 września, rozpoczną się przesiewowe badania logopedyczne prowadzone przez

 p. Małgorzatę Róg – logopedę.

Wezmą w nich udział wszystkie przedszkolaki z Króla Maciusia

Informacja dotycząca poziomu rozwoju mowy Państwa dziecka oraz wskazówki o ewentualnej potrzebie terapii logopedycznej będzie przekazana Państwu przez wychowawcę grupy.

Znalezione obrazy dla zapytania logopedyczne zajecia