Dyżur Wakacyjny

Informujemy, że zgodnie z planem organizacji roku przedszkolnego 2019/2020
Dyżur Wakacyjny w roku 2020 w Publicznym Przedszkolu  Nr 3 w Kobyłce
będzie odbywał się w terminie od 20 lipca do 16 sierpnia 2020r.

Warunkiem udziału w Dyżurze Wakacyjnym jest przesłanie drogą mailową
zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko Dziecka wraz z deklarowanym terminem
udziału w zajęciach wakacyjnych oraz uiszczenie na konto standardowej opłaty za żywienie
 w kwocie za 1 miesiąc,  czyli 315 zł., w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2020r.

Jeżeli zdecydują się Państwo przyprowadzić Dziecko do Przedszkola na Dyżur Wakacyjny niezbędne będzie ponowne złożenie oświadczenia – Zobowiązanie Rodzica.  Na Naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty jest zamieszczone Zobowiązanie Rodzica, które prosimy przeczytać, wydrukować, wypełnić,  podpisać  czytelnie i dostarczyć do Przedszkola najpóźniej w dniu przyjścia Dziecka do Przedszkola na Dyżur Wakacyjny. Znajdują się tam także aktualne procedury, z którymi prosimy się zapoznać.