Grupa Żabki

Szanowni Rodzice,  Drogie Dzieci!

Zapraszamy do realizacji scenariuszy zabaw na każdy dzień.

Codziennie zamieścimy specjalnie przygotowane propozycje zabaw i zajęć uwzględniając

realizacje zagadnień podstawy programowej.

 

Temat dnia: Pośród multimediów.


Cele ogólne:
Dziecko
 Zna nowoczesne technologie i środki przekazywania informacji
 Rozwiązuje zagadki o urządzeniach multimedialnych
 Wymienia sposoby korzystania z multimediów
 Słucha wiersz i wypowiada się na temat jego treści
 Rozumie i docenia wartość przyjaźni
 Porusza się w otoczeniu zgodnie z poleceniami, rozróżnia lewą i prawą stronę
 Sprawnie dodaje w zakresie do 10
 Bierze aktywny udział w zabawach ruchowych
 Wykonuje prace techniczno-plastyczną
 Sprawnie posługuje się nożyczkami
 Zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera
 Bierze aktywny udział w przygotowanych zajęciach
Podstawa programowa: I.5, I.6, I.7, III.6, IV.1, IV.5, IV.9, IV.12, IV.14, IV.15, IV.19,

1. Multimedia– rozwiązywanie zagadek o urządzeniach, wskazywanie odpowiednich
ilustracji- załącznik nr 1


Włącz go, a wnet ci pokaże Bajki, filmy, mnóstwo zdarzeń.
Taka jego jest robota Bawić Cię… gdy masz pilota. (telewizor)

Papierowa, pełna wieści, których setki w sobie mieści.
Ma też wersję w Internecie. O czym mowa? O… ( gazecie)


Dziś powszechne urządzenie, Kiedyś nie do pomyślenia
Żeby ludzie z wielkiej dali, 
Przez coś ze sobą rozmawiali. ( telefon)


Gra piosenki, czasem gada, Czasem bajki opowiada.
Możesz słuchać, gdy ma rację, Lub po prostu zmienić stację. ( radio)

Gdy to, co masz w komputerze, Chcesz zobaczyć na papierze,
Ona chętnie ci pomoże, Czarno-biało lub w kolorze. (drukarka)


Rozmowa z dzieci na temat urządzeń multimedialnych. Wspólnie z dzieckiem Rodzice ustalają, że multimedia stanowią połączenie kilku różnych form przekazu informacji: tekstu, dźwięku, obrazu, ruchu, filmu, a służą do przekazywania informacji między ludźmi.

2. Mój kolega komputer– słuchanie wiersza S. Karaszewskiego.
Mam komputer supernowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer; mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
Nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle!- rety! Co się dzieje!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer;
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!

Rozmowa na temat treści wiersza: O czym był wiersz? Kto opowiada w wierszu o swoim komputerze? Jak wyglądał komputer chłopca? Co jest potrzebne, aby korzystać z komputera? Czym był dla chłopca komputer? Dlaczego nazwał go najlepszym kolegą? Co się stało, gdy komputer się zepsuł? Czy komputer może zastąpić
prawdziwego kolegę? Lepiej mieć super komputer, czy prawdziwego kolegę?

3.Klik- słuchaj co zrobić– zabawa ruchowa. Dziecko biega po pokoju na hasło Klik, klik- porusza się na czworakach tyłem, na hasło klik, klik, klik stoi na jednej nodze bez ruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. Mój komputer  – praca plastyczna. Materiały: kartka, papier kolorowy, kartony,  nożyczki, klej.

Laptop dla każdego dziecka na Stylowi.pl

5. Zabawa z komputerem– praktyczne korzystanie z komputera. Dzieci przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z komputera oraz zwracają uwagę na prawidłową
postawę ciała, odległość od monitora oraz czasu spędzonego przed ekranem. Dzieci grają w dostępne gry edukacyjne, próbują pisać wyrazy, kolorują, rysują.
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10_3_7


Temat dnia: Świat robotów

Cele ogólne:

Dziecko
– poznanie zasady działania magnesów,
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstu,
– odróżnianie świata fikcji od świata rzeczywistego,
– ćwiczenia spostrzegawczości,
– rozwijanie umiejętności odwzorowywania,
– rysowanie ilustracji do opowiadania,
– rozwijanie poczucia rytmu,
– kształcenie słuchu fonematycznego,
Podstawa Programowa: I: 5,7, II: 6, 7 III: 8,9 IV: 1,2,3,5,7,13, 19

1. W mieście robotów – słuchanie opowiadania K. Rozpędek, ilustrowanie tekstu.

W dalekiej krainie, za siedmioma górami, za ośmioma morzami znajdowało się miasto robotów. Żyły w nim przeróżne roboty od bardzo dawna. Wszystkie roboty, aby mogły się prawidłowo i sprawnie poruszać potrzebowały smaru. Roboty żyły w zgodzie, szanowały się i pomagały sobie w potrzebie. Nikomu niczego nie brakowało. Pewnego dnia ten ład został zburzony przez stworzenia zwane magnesami. Przyciągały one wszystko, co spotkały na swej drodze, niszcząc przez to miasto robotów. Roboty były zrozpaczone, ale postanowiły, że same wszystko odbudują. Zorganizowały zebranie, na którym obmyśliły plan
odbudowy. Odbudowały pocztę, kino, aptekę, dworzec, sklepy i restauracje. Na obrzeżach miasta roboty zbudowały swoje domki. Dzięki pracowitości i wytrwałości udało im się odbudować miasto. Zbudowały również centrum dowodzenia miastem, dzięki któremu mogły obserwować, czy nie zbliża się do
niego jakieś zagrożenie, aby nie dopuścić już więcej do ataku Magnesów. Roboty postanowiły wykonać osłonę anty magnesową, jednak nie wiedziały, który materiał nadawałby się do tego najlepiej. Testowały wszystko, dopóki nie odnalazły idealnego tworzywa, które uchroni je przed Magnesami. Od tej pory roboty żyły w spokoju.

Zadajemy dziecku pytania dotyczące tekstu:
– Jak poruszają się roboty? /sprawnie, szybko/
– Czego potrzebowały roboty, aby poruszać się sprawniej? /smaru/
– Kto zniszczył miasteczko robotów? /magnesy/
– Jakie budynki znajdowały się w mieście po odbudowaniu go na nowo?
– Czy historia mogła się naprawdę wydarzyć?
– Czy istnieją na naszej planecie miasta robotów?
Porozmawiajmy z dzieckiem na temat świata fikcyjnego – jaki to jest świat oraz
świata rzeczywistego. Zaznaczmy, że nie wszystko w naszym życiu jest
możliwe. Możemy nawiązać do bajek, gdzie wszystko jest zmyślone i do legend,
które oprócz zmyślonych wątków zawierają również prawdziwe.

2. Ilustracja opowiadania.
Zaproponujmy dziecku, aby narysowało ilustrację do wysłuchanego tekstu. Nie narzucajmy konkretnej sceny. Niech narysuje to co utkwiło w pamięci.

3. Roboty na co dzień – poznanie różnych rodzajów robotów ich znaczenia dla
ludzi.
Pokażmy dziecku ilustrację robota, a może dziecko ma zabawkę robota.
Zapytajmy : Co to jest robot? Gdzie możemy spotkać robota? Może w sklepie,
na ulicy, w telewizji, Internecie?
Niech dziecko wymyśla do czego może służyć robot oraz w czym może pomóc.
Robot – urządzenie , wykonujące automatycznie, określone zadania. Działanie robota może być
sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program. Roboty często zastępują
człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą
wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są
niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia
substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

4. Zabawa taneczna do piosenki Robocik CE-E i bezpieczne zabawki. 
Dziecko swobodnie tańczy, może naśladować ruchy robocika.
/link do piosenki poniżej/
https://www.youtube.com/watch?v=v94rQdP_nBs

5. Spacer robotów – zabawa ruchowa
Dziecko zamienia się w robota. Improwizuje jego powolny chód. Na hasło: Robot rusza głową! – zatrzymuje się i rusza tylko głową. Wybieramy różne części ciała np. kciuk, ręce, prawa stopa, lewa stopa.

6. Mój robot– praca plastyczna.
Materiały: kartka, papier kolorowy, nożyczki, klej.
Po skończonej pracy przelicza z ilu figur składa się jego robot.

Tominowo: Roboty geometryczne

7. Przyciąganie i odpychanie – zabawy z magnesami
Potrzebny będzie magnes.
Pytamy dziecko z jakiego materiału mogły być zbudowane roboty i ich miasto, skoro przyciągał je magnes. Z jakiego materiału powinna zostać wykonana tarcza antymagnesowa.
Dajemy dziecku magnes, który próbuje przykładać do różnych materiałów. Sprawdza reakcję – czy magnes przyciąga dany przedmiot, czy odpycha, czy w ogóle nie reaguje.
Dziecko powinno wysnuć wniosek: magnez przyciąga przedmioty wykonane z metalu, a zatem roboty i ich miasto były metalowe, a tarcza antymagnesowa może być zbudowana z plastiku, papieru czy drewna.
Poniższy link jest do filmiku z doświadczeniami 23 szalone eksperymenty z magnesem. /pierwsza część nagrania/
https://www.youtube.com/watch?v=nanFc3AgZQU


Temat dnia: Ach ta telewizja

Cele ogólne:

Dziecko
 Wypowiada się na temat programów telewizyjnych
 Słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści
 Potrafi wytłumaczyć pojęcie wyobraźnia
 Wymienia ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego
 Dzieli wyrazy na sylaby
 Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 Określa zasady korzystania z telewizji
 Tworzy piktogramy
 Rozwiązuje działania matematyczne na dodawanie i odejmowanie
 Tworzy film rysunkowy, opisuje przygodę bohatera
 Ogląda film prezentujący powstanie filmu rysunkowego „Bolek i Lolek”
 Bierze aktywny udział w przygotowanych zajęciach
Podstawa programowa:I.5, I.7, IV.1,IV.2, IV.4, IV.5, IV.6, IV.8, IV.15, IV.16, IV.19

1.  Mój ulubiony program telewizyjny – swobodne rozmowy z dziećmi. Wspólna
rozmowa na temat różnych programów telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci.
Dziecko wskazuje jakie programy są dla niego interesujące, a które nie lubi oglądać.
Dzieci zastanawiają się ile czasu dziennie spędzają przed telewizorem i komputerem.
Jak myślisz czy spędzasz dużo, czy mało czasu przed telewizorem? Dzieci próbują
określić granice czasowe oglądania telewizji. By zrobić to dokładnie wykonują
tygodniowy kalendarz przeżyć, w którym rysują, jakie programy oglądali w danym
dniu, tygodniu i ile czasu spędzili przed szklanym ekranem.

2.Telewizor – słuchanie wiersza S. Grochowiaka

 Z telewizorem trzeba rozważnie,
Wybierać to, co naprawdę uczy.
Albo to, co śmieszy.
Masz bowiem w sobie własny ekran: wyobraźnię,
 I ją to właśnie uczyń
Czarodziejką zwykłych rzeczy.
Dzbanek na stole, co światłami pryska,
Autobus w deszczu, lśniący niby okoń,
Smuga, którą zwełnia na niebie odrzutowiec…
To są również filmy, dziwne widowiska,
Naciesz nimi oko
Innym to opowiedz.
Jedni cię obśmieją: „Sam widziałem… eee tam’,
Inni się zadziwią : „On chyba poeta”.
 A tyś po prostu fajny jest chłopaczek,
Co lubi trochę modrzej
Niż inni patrzeć.

Rozmowa na temat treści wiersza.
Rodzic zadaje pytania: O czym był wiersz? Do kogo były kierowane słowa wiersza?
Jakiej rady udziela autor wiersza? Przed czym ostrzega? (przed nadmiernym
oglądaniem telewizji) Co to jest wyobraźnia? Jak należy traktować telewizję?
(rozsądnie, nie wolno pozwolić, aby zawładnęła naszymi myślami, uczuciami).

3. Jak nie telewizor, to co?– zabawy pantomimiczne. Dziecko zastanawia się jak
można spędzać wolny czas, inaczej niż przed telewizorem, komputerem. Swoje
pomysły przedstawia za pomocą gestów, mimiki. Rodzice starają się odgadnąć
przedstawianą zagadkę. W zabawie można na zmianę prezentować swoje pomysły.
Przykładowe pomysły czytanie książki, gra w piłkę, jazda na rowerze, pływanie itp.

4. Telewizor– praca techniczno-plastyczna wg instrukcji:
 Oklejenie tekturowego pudełka papierem kolorowym
 Wycięcie z kartki ekranu
 Narysowanie obrazu na ekranie
 Naklejenie ekranu na sylwetę telewizora
 Dorysowanie mazakami przycisków do regulowania odbiornika
 Narysowanie pilota do telewizora na prostokątnym kartoniku z bloku

5. Stopklatka– zabawa dramowa.

Dziecko wspólnie z Rodzicem ustala temat zabawy,
którym będzie kręcenie filmu lub zwiedzanie poszczególnych studiów w telewizji
(studio sportowe, pogodowe, rozrywkowe teatralne, informacyjne, techniczne,
kulinarne). Dzieci chodzą po pokoju. Na hasło Rodzica: Stopklatka, dzieci przyjmują
nieruchomą pozycję w ten sposób, by ciało ułożone było zgodnie z wcześniej
ustalonym tematem (muzycy, kucharze, mechanicy itp.)

6. Zasady korzystania z telewizji- Dziecko wspólnie z Rodzicem zastanawiają się jakie
mogą być zasady mądrego korzystania z telewizji, Rodzic zapisuje propozycje
dziecka, a dziecko obok rysuje piktogramy wg własnego pomysłu.

Przykładowe zasady mądrego korzystania z telewizora:
 Telewizor włączamy pod nadzorem osoby dorosłej
 Czas poświęcony oglądaniu telewizji powinien wynosić 30 min.
 Utrzymujemy odpowiednią odległość od ekranu telewizora
 Oglądamy programy przeznaczone dla dzieci- informacja jest umieszczona w lewym
górnym rogu
 Nie oglądamy telewizji nocą
 Gdy jest ładna pogoda, wybieramy pobyt na świeżym powietrzu, a nie na siedzeniu
przed telewizorem

7. Film– tworzenie filmu rysunkowego. Dzieci wybierają/tworzą
dowolnego/ulubionego bohatera z bajki. Wymyślają fragmenty opowiadania, a 
następnie rysują go na kartce wraz z wybraną postacią. Rodzi zapisuje wymyśloną
treść opowiadania na odwrocie kartki. Gotowe kartki łączymy krótszym bokiem i 
sklejamy taśmą klejącą. W ten sposób powstaje taśma filmowa.

8. Jak powstał film Bolek i Lolek- oglądnij film prezentujący etapy powstania filmu
rysunkowego.
https://www.youtube.com/watch?v=B5QXeQIQGUc,

Bolek i Lolek, nasi koledzy z dzieciństwa - Bilingual kid

TEATRALNE INSPIRACJE -ZABAWY Z DZIECKIEM

A może teatr w domu? W linku ćwiczenia buzi i języka, inspiracja stworzenia w kilka minut pacynki ze skarpety i propozycja wyczarowania w warunkach domowych teatru.

https://www.youtube.com/watch?v=Xq9N9KHoFBQ

A może tetr cieni stworzony z rąk i lampki? Bardzo ekonomiczna wersja teatru o dużym ładunku ekspresji

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html

A może teatr paluszkowy? Tu gotowe szablony do pokolorowania i wycięcia. Bardzo kreatywna zabawa

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/07/Paluszkowe-zabawy-1.pdf

A może pantomima? Tutaj ciałem grają dzieci w sztuce „Miejska bajka o…”- można obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=vcKdIrab2Ig

A może kalambury? To wprawka do odgrywania krótkich etiud teatralnych. W linku propozycja haseł, zapisanych obrazkowo do pokazywania, żeby pozostali odgadywali

http://www.holkapolka.pl/wp-content/uploads/2018/04/urodzinowe-kalambury.pdf

A jak to się robi w profesjonalnym teatrze?

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

A może wirtualne Muzeum Lalkarstwa?

http://teatrlalkitecza.pl/wirtualne-muzeum-lalkarstwa-kolekcji-baltyckiej-biblioteki-cyfrowej

Wspaniałych wrażeń!