Informacja

Drodzy Rodzice,

Ustalonym kanałem komunikacji Przedszkola z rodzicami jest strona internetowa (przedszkole3kobylka.pl) oraz mail (przedszkole3kobylka@tlen.pl)  i telefon stacjonarny (22 781-01-79). Strona internetowa jest bezpieczna, monitorowana a dostęp do zamieszczanych tam informacji i zdjęć jest chroniony hasłem, przekazywanym jedynie opiekunom naszych podopiecznych. Bardzo prosimy o nieumieszczanie print screenów ze strony internetowej Przedszkola w mediach społecznościowych. Przedszkole posiada prawa autorskie do umieszczanych tam treści a Rodzice naszych wychowanków wyrażali zgodę na publikowanie wizerunku ich dzieci wyłącznie na bezpiecznej stronie internetowej Przedszkola.

Zwykle możliwy był codzienny, osobisty kontakt z wychowawcą podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z Przedszkola a także wgląd do prac prezentowanych na tablicach poszczególnych grup. W sytuacji kiedy rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, zrozumiałą jest chęć dostępu do informacji poprzez inne źródła.

 W odpowiedzi na tę potrzebę stworzyliśmy dodatkową zakładkę na naszej stronie internetowej – TABLICA, gdzie będziemy umieszczać informacje dotyczące danej grupy przedszkolnej wraz z wpisami od wychowawcy grupy. Pojawiać się tu będą zdjęcia wykonywanych prac, zdjęcia „z życia przedszkolaka” i wydarzeń w danej grupie a także informacje jakie wychowawca grupy chce Państwu przekazać.

 W trakcie zajęć, zabaw, pobytu na podwórku, w czasie uroczystości, a tym bardziej podczas wycieczek, chcemy, aby uwaga wychowawcy oraz opiekunów była skupiona na dzieciach i ich bezpieczeństwie. Nie jest możliwe wykonywanie w tym czasie zdjęć wszystkim dzieciom czy każdemu z osobna, ale postaramy się zaspokoić Państwa ciekawość jak dzieci spędzają czas w Przedszkolu.

Tak jak do tej pory, na naszej stronie internetowej, w zakładce WYDARZENIA będziemy umieszczać informacje dotyczące całego Przedszkola. Znajdziecie tu Państwo wpisy o  nadchodzących wydarzeniach w Przedszkolu oraz informacje o organizacji pracy, opłatach, inne ogłoszenia.

 W każdej chwili istnieje także możliwość umówienia się z wychowawcą jeżeli chcielibyście Państwo osobiście porozmawiać na temat dziecka i jego funkcjonowania w Przedszkolu. Wystarczy zgłosić taką potrzebę mailowo, telefonicznie bądź osobiście na recepcji Przedszkola.