Konkurs Mam Talent

Mam talent

Przedszkole Król Maciuś jest miejscem, w którym każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania. Nauczyciele nieustannie poszukują ciekawych i skutecznych sposobów wspierania uzdolnień dzieci. Przedszkole stara się stworzyć dzieciom warunki do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości.

Oprócz realizowanych zadań zawartych w podstawie programowej przedszkolaki mają zapewnione dodatkowe działania rozwijające talenty. Dzieci w ciągu każdego roku przedszkolnego biorą udział w licznych konkursach. Są to konkursy plastyczne, muzyczne, artystyczne, recytatorskie.

19.02.2021r. (piątek)  odbędzie się Przedszkolny Konkurs  Mam Talent

Mali artyści będą mieli okazję odkryć i zaprezentować własne możliwości. 

Nie ma ściśle określonych kategorii programu artystycznego. 

Jury chętnie wysłucha piosenek i wierszy, gry na instrumencie, obejrzy ciekawy układ choreograficzny lub pracę plastyczną itd.

Możliwości są nieograniczone!

Jury oceni umiejętność autoprezentacji (przedstawienie się oraz krótka rozmowa na temat

zainteresowań dziecka), jakość wykonania programu artystycznego oraz oryginalność. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału!


WYNIKI KONKURSU!

Udział w konkursie zakończył się sukcesem dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na  scenie.