Konkurs Recytatorski „Jesteśmy Eko”

22 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Ziemi

Przez cały tydzień (23.04 – 26.04) Nasza Planeta będzie głównym tematem zajęć dydaktycznych. 

Dużo będziemy mówić o segregowaniu śmieci,

oszczędzaniu energii elektrycznej, oszczędzaniu wody, itd. 

W ramach zajęć wykonane zostaną tematyczne prace plastyczne. 

Mając na uwadze rangę tematu EKOLOGII organizujemy 24 kwietnia

Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Jesteśmy EKO”.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego :

1.     Cele konkursu :

–       kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich

–       dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna  utworów literackich

–       uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych w utworach literackich

–        promowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych

–       przyjemne spędzanie czasu wolnego rodziców z dzieckiem

–       wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny

  2.     Warunki uczestnictwa :

–       w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat

–       każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowane przez mamę, tatę     

–       zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic poprzez dostarczenie kartki z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz tekstem utworu

–       dzieci recytują wiersze o tematyce przyrodniczej, ekologicznej

–       konkurs odbędzie się 24 kwietnia

 3.      Jury :

–       komisję konkursową powołuje Dyrektor Przedszkola

–       w jej skład wchodzą trzy osoby

4.      Kryteria oceny :

–       recytację ocenia komisja  w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki, 5-6-latki,

–       na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy :

 5.     Nagrody :

–       przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia

–       wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie

–       ogłoszenie wyników odbędzie się 25 kwietnia

–       wręczenie nagród będzie miało miejsce 29 kwietnia

GORĄCO ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI DO WZIĘCIA UDZIAŁU!