List do Rodziców

 Szanowni Państwo,

W dniu 24.08.2020 MEN podjął decyzję o powrocie do stacjonarnych zajęć w szkołach i przedszkolach.

W dniu 25.08.2020 GIS wydał nowe wytyczne dotyczące zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci do placówek oświatowych. Dopiero teraz – mając ramy prawne – możemy zacząć działać!

A zatem do dzieła!

Przedszkole wraca do stacjonarnego funkcjonowania w godz. 7:00 – 17:00.

Od 1 września zapraszamy wszystkie dzieci zapisane na rok przedszkolny 2020/2021 na stacjonarne zajęcia w Przedszkolu. Wielkość sal oraz organizacja powierzchni wspólnych spełnia wszystkie normy wyznaczone przez GIS. Przestronne trzy place zabaw dają możliwość pobytu wszystkich grup na świeżym powietrzu.  Nie ma potrzeby ustalania zmianowości lub ograniczania liczebności grup.

Cały budynek oraz plac zabaw jest zdezynfekowany

Wszystkie meble, zabawki i pomoce dydaktyczne zostały umyte i zdezynfekowane. Zaopatrzyliśmy się w potężne zapasy środków do dezynfekcji. Personel sprzątający został poinstruowany w zakresie codziennej dbałości o pomieszczenia i place zabaw. Wyposażenie sal zostało zredukowane do przedmiotów, które łatwo podlegają dezynfekcji. Wychowawcy są zobowiązani do monitorowania wietrzenia sal i dbania o taką organizację dnia, aby dzieci jak najwięcej czasu mogły spędzać aktywnie i na świeżym powietrzu.

Stworzyliśmy  wewnętrzny dokument: „Procedura Publicznego Przedszkola nr 3 w Kobyłce, minimalizująca zagrożenie epidemiologiczne”

Najważniejsze ustalenia dotyczą ograniczonego dostępu do budynku przedszkola osób dorosłych. Dzieci ze starszych grup rozstają się z rodzicami przy furtce. Rodzice dzieci 3-letnich , które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem wszelkie dodatkowe informacje znajdą w liście w zakładce TABLICA.

Z tego też powodu nie odbędą się w tym roku wrześniowe zebrania z rodzicami dzieci z poszczególnych grup. Wychowawcy przygotują dla Państwa list zawierający wszelkie informacje, które chcieliby Państwu przekazać na początku roku szkolnego. Listy zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola.

Naszą największą obawę budzi proces przyjmowania rano dzieci do przedszkola w sytuacji kiedy jednocześnie pojawi się duża grupa rodziców, którzy będą chcieli zostawić dziecko spiesząc się do pracy/obowiązków. Każdemu dziecku musimy zmierzyć temperaturę wpuszczając dzieci pojedynczo.  Dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, a tych z Państwa, którzy mogą sobie na to pozwolić, o przyprowadzanie dzieci do przedszkola „poza godzinami szczytu”, który zwykle ma miejsce pomiędzy  7:30 a 8:30.

Rozbudowaliśmy naszą stronę internetową o zakładkę TABLICA, która przejmie rolę tablicy grupowej.

O wszystkich wydarzeniach będziecie Państwo informowani wciąż w zakładce WYDARZENIA, ale dodatkowo uruchomiliśmy zakładkę TABLICA, w której każda grupa przedszkolna ma swoje miejsce, w którym wychowawcy będą umieszczać informacje kierowane do rodziców dzieci z danej grupy. Nie będzie to codzienna relacja z przebiegu zajęć, ale „tablica ogłoszeń” do umieszczania informacji typu: „prosimy o nazbieranie jesiennych liści na piątek na zajęcia plastyczne”, etc.

Powitanie w Pierwszym Dniu w Przedszkolu

Przedszkole wita Dzieci od 1 września 2020 już od 7 rano. Zgodnie z wytycznymi GIS dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Bardzo prosimy o podpisywanie każdej rzeczy dziecka (ubrań, przyborów, etc.) Każde dziecko w Przedszkolu ma swoją półkę, w której przechowuje swoje osobiste przybory i rzeczy. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi materiałami informacyjnymi. W dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola bardzo prosimy o przekazanie pracownikowi przedszkola wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego  Oświadczenia Rodzica – jest to warunek wpuszczenia Dziecka na teren placówki.

 

 

 

  1. Procedury
  2. Oświadczenie Rodzica PP3
  3. Wytyczne GIS
  4. Wytyczne MEN

Co jeszcze?

Prosimy śledzić naszą stronę internetową, która jest ustalonym kanałem komunikacji, będziemy tam zamieszczać bieżące informacje dla Państwa, mając na uwadze brak dostępu do tablicy ogłoszeń, która normalnie funkcjonowała w Przedszkolu.

Do Państwa dyspozycji pozostaje mail: przedszkole3kobylka@tlen.pl oraz tel. 22 781-01-79,

Do odbioru są umowy na nowy rok – będą one wydawane przy odbiorze dziecka z Przedszkola rodzicom, którzy mają uregulowane opłaty za Przedszkole za zakończony rok szkolny. Wysokość  opłat za dyżur wakacyjny będzie przekazana Państwu indywidualnie na karteczkach. Prosimy o wpłaty na wskazane tam konto bankowe.

Rozpoczynamy kolejny rok funkcjonowania Przedszkola Król Maciuś. Jakże inny to wrzesień od poprzednich!

I tylko w jednym nic się nie zmieniło – jesteśmy świetnie przygotowani na przyjęcie dzieci i z utęsknieniem czekamy na chwilę spotkania!

 Do zobaczenia!