List do Rodziców Nr 2

Według informacji Ministerstwa Zdrowia  zagrożenie epidemiologiczne w Polsce wciąż występuje. Podjęto jednak decyzję  o możliwości przywrócenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020r. Dyrektorzy mają przygotować placówki, opracować procedury ich funkcjonowania-zachowując szczególne zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, wdrożyć środki ostrożności i zaopatrzyć placówki w niezbędny sprzęt i środki do dezynfekcji.  Publiczne Przedszkole  Nr 3 w Kobyłce podjęło szereg działań zapobiegawczych i jest gotowe na przyjęcie Dzieci.

Zwracamy Państwa uwagę, że jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja. Obowiązujące do tej pory zasady naszej współpracy oparte na umowie, statucie i zwyczajowym regulaminie funkcjonowania Przedszkola ulegają zmianie i są podporządkowane przestrzeganiu zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Sytuacja jest dynamiczna stąd prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową i stosować się do zamieszczanych tam procedur i zasad.

Współdziałając będziemy mogli świadczyć dla Państwa usługi minimalizując wciąż obecne ryzyko!

Jeżeli zdecydują się Państwo przyprowadzić Dziecko do Przedszkola niezbędne będzie poinformowanie o tym Przedszkola co najmniej na dwa dni przed planowanym powrotem.  Na Naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty jest zamieszczone Zobowiązanie Rodzica, które prosimy przeczytać, wydrukować, wypełnić,  podpisać  czytelnie i dostarczyć do Przedszkola najpóźniej w dniu powrotu Dziecka do Przedszkola. Znajdują się tam także procedury, z którymi prosimy się zapoznać.

Bardzo cieszymy się na spotkanie z Wami!