List do Rodziców Nr 1

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Decyzja Premiera o możliwości otworzenia żłobków i przedszkoli już od dnia 6 maja zaskoczyła wszystkich. Wiedzieliśmy, że wkrótce powrócimy do funkcjonowania, i bardzo na ten moment wszyscy czekamy, ale w sytuacji gdy wciąż obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu społecznego, nakaz noszenia maseczek, zakaz zgromadzeń, etc. trudno wyobrazić sobie jak można bezpiecznie zorganizować pracę i opiekę nad dziećmi w przedszkolu. Przekazane wytyczne GISu i informacje z MENu są nieprecyzyjne. Wiele sugerowanych rozwiązań jest sprzecznych z dotychczasowymi działaniami wdrożonymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Scedowano całkowicie odpowiedzialności na organy prowadzące i dyrektorów placówek, którzy mają 2 dni na podjęcie stosownych działań przywracających działalność placówek w zupełnie odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości. Dodatkowo zobowiązano nas do stworzenia wielu procedur i dokumentów.

Nie wyobrażamy sobie uruchomienia przedszkola bez odpowiedniego przygotowania. Żeby powrócić do funkcjonowania odpowiedzialnie i bezpiecznie musimy przystosować wszystkie pomieszczenia, sale i place zabaw do odmiennych wymogów funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym.

Od dziś wszyscy zabieramy się do pracy!  Musimy przejść przez wszystkie procesy jakie zachodzą w przedszkolu, zidentyfikować zagrożenia a następnie opracować procedury minimalizujące możliwość emisji wirusa a także przygotować placówkę na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19.

Dopiero wtedy, gdy będziemy gotowi, będziemy  mogli ogłosić termin przyjęcia dzieci. Prosimy zatem o cierpliwość. Przed końcem tygodnia postaramy się podać datę otwarcia Przedszkola.

Do tego czasu prosimy Państwa o deklarację dotyczącą chęci korzystania z przedszkola. W tym celu prosimy o przesyłanie nam drogą mailową na adres: przedszkole3kobylka@tlen.pl  krótkiej informacji o następującej treści:

————————– – będzie korzystać z opieki przedszkolnej w terminie od….do….

(imię i nazwisko dziecka)

lub

————————– – nie będzie korzystać z opieki przedszkolnej w terminie do….

(imię i nazwisko dziecka)

 

Pozostajemy w kontakcie z Wami!

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce