Mali Artyści

W zabawach i grach parateatralnych istotne jest to co się w danej chwili dzieje a nie rezultat końcowy. Ważne jest to co dziecko przez swoją różnorodną aktywność wyraża – co doznaje, przeżywa, co sobie wyobraża, co obserwuje. Każda gra i ćwiczenie jest właściwym osiągnięciem i nie chodzi o to, co dziecko udaje, lecz o to, że wyraża ono po swojemu zaobserwowane i wyobrażone zachowanie tego co udaje. Celem jest rozwój ekspresywnych możliwości każdego dziecka w grupie.

Nasze Przedszkolaki 10 sierpnia ( wtorek) wcieliły się w cyrkowców oraz zwierzęta i wzięły  udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Ekspresja ROAR DANCE Obudź w sobie Lwa