Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – ustawa przyjęta przez Sejm

We wtorek, 29 grudnia 2015r. Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zakłada m.in. podwyższenie obowiązku szkolnego do siedmiu lat. Wprowadzone w ustawie zmiany zakładają przywrócenie obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada też prawo do edukacji w szkole dla sześciolatków. Dla dzieci urodzonych przed 1 września wyłącznie na wniosek rodziców a dla dzieci urodzonych po 1 września na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.