Ogłoszenie

Przypominamy, że 31 maja (Boże Ciało) oraz 1 czerwca

(piątek po Bożym Ciele) są dniami wolnymi od zajęć.