Ogłoszenie

We wszystkich grupach zostały przeprowadzone diagnozy wstępne.

Osoby zainteresowane indywidualną rozmową na temat dokonanej obserwacji,

 proszone są o kontakt z wychowawcą.