Ogłoszenie

Prosimy o zabranie wszystkich rzeczy z szatni              

 oraz z półek w salach ostatniego dnia pobytu Dziecka w Przedszkolu.

Przypominamy, że ostatnim dniem funkcjonowania Przedszkola przed wakacjami jest

czwartek 27.06.

 

Płatności za czerwiec,

będzie można uregulować 28 czerwca (piątek)

 w godzinach 7-15 lub ostatniego

dnia pobytu Dziecka w Przedszkolu.

 

Dyrekcja Przedszkola