Opłata za żywienie

Informujemy, że z uwagi na przerwę świąteczną trwającą od 24.12.2015r. do 06.01.2016r. opłata za żywienie w miesiącu grudniu 2015 r. zostaje obniżona do poniższych kwot:

Jednocześnie przypominamy, że opłata za żywienie dzieci jest kwotą stałą i nie podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.