OPŁATY WRZEŚNIOWE

Drodzy Rodzice,

 

Opłata za żywienie w roku 2020/2021 pozostają bez zmian: 315 zł płatne do 5-go każdego miesiąca. Prosimy o wpłaty na konto bankowe: 

PKO BP: 88 1020 1042 0000 8502 0176 2699

 

Opłata na materiały edukacyjne na cały rok w kwocie 100 zł (3,4,5-latki) 130 zł (6-latki) oraz Pakiet Edukacyjny w kwocie 60 zł miesięcznie wpłacamy gotówką do kasy przedszkolnej.