Opłaty za Przedszkole

Drodzy Rodzice,

w tym tygodniu dostarczymy Państwu karteczki z informacją o zaległościach w płatnościach za zeszły rok. Wpłat należy dokonać na wskazane konto bankowe.

Bieżących opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca.

Pakiet edukacyjny

Będąc przedszkolem publicznym, jedynym źródłem finansowania funkcjonowania naszej placówki jest dotacja otrzymywana z Urzędu Miasta Kobyłka. Nie są to środki wystarczające i dlatego wnioskujemy do rodziców o wsparcie finansowe, którym jest pakiet edukacyjny. Taka forma wsparcia jest przewidziana w Statucie Przedszkola. Przez wiele lat była to stała kwota 40 zł. O potrzebie większego wsparcia informowaliśmy Państwa przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok przedszkolny.

Chcemy realizować z dziećmi ciekawe projekty, aby dzieci miały wiele różnych doświadczeń wykraczających poza minimum podstawy programowej. Nie pobieramy żadnych opłat indywidualnych za udział dzieci w zajęciach, aby wszystkie dzieci mogły korzystać, podczas pobytu w przedszkolu, z różnych form aktywności (koncerty, tańce, teatrzyki, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, etc.).

Chcemy, aby w dalszym ciągu odbywały się zajęcia dodatkowe – oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Narzucony na nas bardzo restrykcyjny reżim sanitarny będzie powodował, że organizacja atrakcji, będzie wiązała się z podwójnymi kosztami niektórych wydarzeń (np.: muszą się odbyć trzy koncerty jednego dnia a nie jeden, dla wszystkich dzieci, co zwiększa koszty). Również wszystkie zakupowane w ciągu roku szkolnego różnego rodzaju materiały będą musiały być jednorazowe.

Dołożymy wszelkich starań, żeby nasi wychowankowie, w tym odmiennym czasie, nie odczuli braku atrakcji, które do tej pory odbywały się w naszym Przedszkolu.

Dyrekcja Przedszkola