Opłaty

Pobyt dziecka do 5 godzin jest bezpłatny. Opłata za każdą kolejną godzinę wynosi 1 zł. Opłaty należy wnosić po zakończeniu danego miesiąca do kasy przedszkola.

Miesięczna opłata za wyżywienie wynosi 250 PLN dla dzieci z grup całodziennych i 50 PLN dla grup porannych i popołudniowych i jest opłatą stałą wnoszoną do 5-ego każdego miesiąca na konto bankowe.