Płatności za miesiąc kwiecień

Opłata za żywienie w miesiącu kwietniu 2021r. :

  • dla osób biorących udział w dyżurze opłata stała zgodna z umową
  • dla osób, które nie brały udziału w dyżurze:  stawka całodzienna 165 zł, stawka poranna – 53 zł

na wskazane poniżej konto bankowe:

PKO BP :    88 1020 1042 0000 8502 0176 2699

 W tytule należy podać w następującej kolejności :  Nazwisko i Imię dziecka/miesiąc, rok, którego dotyczy płatność