Polska moim domem

Polska moim domem, domem jest
biały orzeł godłem, godłem jej.

A ja jestem przedszkolak,
mały Polak przedszkolak…

W tym tygodniu kontynuujemy rozmowy z Przedszkolakami o naszej ojczyźnie. Poznaliśmy dokładnie mapę Polski, na której zaznaczyliśmy góry, morze i najważniejsze miasta. Poznaliśmy stolicę Polski – Warszawę. Rozmawialiśmy o legendach związanych z powstaniem naszego Państwa oraz jego historii.