Praca twórcza z rodzicem „Moja Nauczycielka”

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywającego się 

14 października

Zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców do wykonania wspólnej pracy plastycznej pt.

Moja Nauczycielka”.

nauczycielka

Praca ma być wykonana dowolną techniką artystyczną.

Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu w rodzinie. Udział w tego typu przedsięwzięciach jest doskonałym pretekstem do bycia razem.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Powstałe prace należy złożyć w biurze nie dłużej jednak niż do 15 października.