REKRUTACJA

Rusza Elektroniczna Rekrutacja do Przedszkoli w Kobyłce!

    

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Kobyłka będzie się odbywała przy wykorzystaniu elektronicznej aplikacji programu Vulcan.

Rekrutacja :

-od 17 marca 2016r. godz. 8.00 do 31 marca 2016r. godz. 15.00 – elektroniczna rejestracja w systemie Vulcan i składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie dziecka do  placówki pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola muszą wypełnić elektroniczny formularz. Aby to uczynić należy zalogować się pod adresem:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka

Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i z oryginalnym podpisem złożyć w sekretariacie przedszkola (przedszkole pierwszego wyboru). Składając wniosek otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z nadanym numerem. Tylko złożone w placówce, podpisane wnioski będą brały udział w rekrutacji!

– do 22 kwietnia 2016r. godz. 16.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 25 kwietnia 2016r. godz. 8.00 do 27 kwietnia 2016r. godz. 15.00 – podpisanie umów.

 

UWAGA!

Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. 

 

 29 kwietnia 2016r. godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:
– od 6 czerwca 2016r. godz. 8.00 do 10 czerwca 2015r. godz. 15.00 – składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;
– do 24 czerwca 2016r. godz. 16.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 27 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. podpisanie umów.

– do 30 czerwca 2016r. godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.