REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOBYŁCE

 

 W dniu 27 kwietnia 2018r. w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kobyłce została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Naszego Przedszkola wyłonionych w drodze rekrutacji zewnętrznej prowadzonej wspólnie z Urzędem Miasta Kobyłka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie w dwóch egzemplarzach umowy na opiekę przedszkolną oraz umowy na żywienie, które są do pobrania na stronie przedszkola w zakładce Rekrutacja. Podpisane umowy należy złożyć w sekretariacie przedszkola w dniach 07-09.05.2018 r. w godzinach 13:00 – 17:00.