Rekrutacja

Rusza Elektroniczna Rekrutacja do Przedszkoli w Kobyłce!

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta Kobyłka będzie się odbywała przy wykorzystaniu elektronicznej aplikacji programu Vulcan.  

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka nr 59/2015 z dnia 13 marca 2015 zostały przyjęte terminy kolejnych etapów rekrutacji do Przedszkoli Publicznych:

1.  30 marca 2015 godz. 8:00 do 13 kwietnia 2015 godz. 15:00 – elektroniczna rejestracja w systemie Vulcan oraz  składanie wniosków w placówce pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola muszą wypełnić elektroniczny formularz. Aby to uczynić należy zalogować się pod adresem:

https://naborp-k.vulcan.net.pl/kobylka

Wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać i z oryginalnym podpisem złożyć w sekretariacie przedszkola (przedszkole pierwszego wyboru). Składając wniosek otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z nadanym numerem. Tylko złożone w placówce, podpisane wnioski będą brały udział w rekrutacji!

2. 17 kwietnia 2015 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

3.   20 – 24 kwietnia 2015 – podpisywanie umów pomiędzy rodzicami a przedszkolem o świadczenie opieki przedszkolnej

4.  28 kwietnia 2015 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola

5.  17 – 31 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania w sprawie rekrutacji będą udzielać pracownicy UM Kobyłka na spotkaniach z rodzicami, które odbędą się w poniższych terminach:

24 marca 2015r. godz. 18.30 – Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. E. Orzeszkowej 3/5,

25 marca 2015r. godz. 18.30 – Katolickie Publiczne Przedszkole, ul. Żymirskiego 5,

26 marca 2015r. godz. 18.30 – Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. T. Kościuszki 6,

27 marca 2015r. godz. 18.00 – Zespół Szkół Publicznych Nr 3, ul. Załuskiego 57,

31 marca 2015r. godz. 18.30 – Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Ceramiczna 49.

 

Więcej na temat rekrutacji w załączonej Informacji z UM Kobyłka:

Informacja_o_rekrutacji UM Kobyłka

Zarzadzenie BMK w sprawie terminow rekrutacji