Rekrutacja na rok przedszkolny 2018/2019

 

król

Osoby zainteresowane kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kobyłce w roku 2018/2019 proszone są o podpisanie nowych umów,  dostępnych na stronie internetowej w zakładce Dokumenty :

umowa na opiekę 2018 i umowa na żywienie 2018

w terminie od 15.02 – 28.02.2018 i dostarczenie do biura Przedszkola.

 

Rekrutacja na rok 2018/2019 dla nowych Przedszkolaków  będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.

Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl