REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od dnia 17 sierpnia 2015 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej 49 oraz w Filii Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Natolińskiej 11, prowadzona jest REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na wolne miejsca w grupach przedszkolnych.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym VULCAN, do którego należy zalogować się porzez poniższą stonę:

https://naborp-k.vulcan.net.pl/kobylka

Zasady rekrutacji, określone przez UM Kobyłka, są szczegółowo opisane w zakładce e-rekrutacja na stronie UM Kobyłka https://kobylka.pl. Terminarz Rekrutacji Uzupełniającej jest następujący:

Krótka instrukcja zgłoszenia dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz do Filii Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce:

  1. Proszę wejść na stronę https://naborp-k.vulcan.net.pl/kobylka
  2. Proszę kliknąć „Zgłoś kandydaturę”.
  3. Wpisać nr PESEL dziecka.
  4. Wybrać placówkę bądź placowki w kolejności preferencji.
  5. Uzupełnić dane o kandydacie.
  6. Wprowadzić hasło w celu utworzenia konta
  7. Poprzez naciśnięcie „zakończ” dokument zostaje wysłany.
  8. Proszę wydrukować formularz rekrutacyjny oraz , jeśli dotyczy, oświadczenia.
  9. Podpisany formularz należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do  20.08.2015 do godz. 15.00.
  10. Jeżeli dziecko zostanie przyjęte do Przedszkola proszę zgłosić się osobiście w dniach 25-26 sierpnia 2015 w godz. 9:00 – 15:00 do sekretariatu Przedszkola na ul. Ceramiczną 49 lub na ul. Natolińską 11 w celu podpisania umowy. WAŻNE!!! (nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce)

Życzymy powodzenia i zapraszamy! W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami  telefonicznie bądź mailowo.