król

TERMINARZ REKRUTACJI  na rok szkolny 2022/2023

Osoby zainteresowane kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr3 w Kobyłce w roku 2022/2023 proszone są o podpisanie nowych umów, które dostępne będą na stronie internetowej w zakładce Dokumenty w terminie od 21.02 – 28.02.2022 i dostarczenie do Przedszkola.

Rekrutacja na rok 2022/2023, dla nowych wychowanków, będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.

Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl