król

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOBYŁCE

 

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Publicznego Przedszkola nr 3 w Kobyłce proszeni są o zgłoszenie tego mailowo na adres placówki przedszkole3kobylka@tlen.pl podając:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. PESEL
  3. adres zameldowania dziecka
  4. kontakt do rodziców

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęliśmy również proces przygotowywania się do nowego roku szkolnego rozpoczynającego się 01.09.2019r.

 

Osoby zainteresowane kontynuowaniem pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Kobyłce w roku 2019/2020 proszone są o podpisanie nowych umów (umowa na opiekę przedszkolną i umowa na żywienie w dwóch egzemplarzach) i dostarczenie do biura Przedszkola w terminie od 26 luty – 5 marca 2019. Umowy będą dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty od dnia 25 lutego 2019.

 

Rekrutacja, dla nowych wychowanków na rok 2019/2020, będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl