król

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KOBYŁCE

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Publicznego Przedszkola nr 3 w Kobyłce w trakcie roku przedszkolnego proszeni są o zgłoszenie tego mailowo na adres placówki: przedszkole3kobylka@tlen.pl podając:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. PESEL
  3. adres zameldowania i zamieszkania dziecka
  4. kontakt do rodziców