Spotkanie ze Strażakami

Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

W ramach zajęć z zakresu Bezpieczny przedszkolak,

08.05 2015r. (piątek) o godz. 10

odbędzie się spotkanie z  druhami Ochotniczej Straży Pożarnej .

 Celem Naszego spotaknia jest:

- nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru,

- utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej,

- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez   poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego)

- zapoznanie z pracą strażaka,

- budzenie szacunku dla pracy strażaków

 

SAM_1492SAM_1527SAM_1522SAM_1519SAM_1480SAM_1389SAM_1506SAM_1391SAM_1402