Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

4 kwietnia ( w poniedziałek) będziemy  obchodzić w naszym przedszkolu 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju,  obejmującym sferę  poznawczą, emocjonalną i społeczną, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe.

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.  Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Kolorem symbolizującym autyzm jest NIEBIESKI, kolor nadziei. Na znak jedności z osobami chorymi na autyzm zachęcamy, aby tego dnia ubrać się na niebiesko. 

Drodzy Rodzice!

Zachęcamy także do przeczytania przedszkolakom bajki Joanny M. Chmielewskiej pt. Czarodziejka „Bajki bez barier” cz. II AUTYZM oraz do krótkiej refleksji na temat jej treści.

http://niebieskiskarb.pl/wp-content/uploads/2013/12/Czarodziejka_pdf.pdf