Sześciolatki w Przedszkolu

Zgodnie z zapowiedzią Minister Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy o systemie oświaty, który wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci od wieku 7 lat.

„Ustawa jest tak zaprojektowana, by do minimum ograniczyć ewentualne zamieszanie. Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Mamy wyznaczone terminy, po to by dyrektorzy szkół mogli przygotować się do zmian. Bardzo się cieszę z szybkiego tempa prac nad tą zmianą. Do 31 grudnia będziemy starali się o podpis Prezydenta pod ustawą” – powiedziała Minister Edukacji.
Projekt w najbliższych dniach trafi pod obrady Sejmu.
Będziemy informować Państwa o obowiązujących nowych przepisach tak szybko jak będą one uchwalone.