Sztuka w Przedszkolu

Edukacja przez sztukę obejmuje stwarzanie w przedszkolu sytuacji, w których dziecko może rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, jak i twórczą ekspresję. Bynajmniej nie chodzi tu wyłącznie o umożliwieniu dziecku korzystania z materiałów plastycznych. Edukacja przez sztukę odbywa się wielotorowo i na kilku płaszczyznach – plastycznej, wokalnej, muzycznej i teatralnej. Dziecko od najmłodszych lat może wykształcać w sobie talenty artystyczne, w czym wspiera go zarówno przedszkole, jak i rodzice.

Podczas dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Król Maciuś będzie realizowany Program  Sztuka w Przedszkolu w całości poświęcony twórczej aktywności  dziecka.


Zajęcia  będą wprowadzały dzieci w świat sztuki i jej twórców. Czas zajęć to świat odmiennych kultur dawnej i współczesnej sztuki bez nudy, monotonii i odtwórczego działania. W czasie spotkań ze sztuką dziecko nabywać będzie wiedzę o technikach plastycznych, narzędziach i środkach wyrazu artystycznego.

Czeka nas więc dużo pracy ale też świetnej zabawy!