Tożsamość Narodowa

Ostatni tydzień kwietnia poświęcony będzie rozwijaniu poczucia tożsamości i budzeniu świadomości narodowej. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcimy symbolom narodowym (godło, flaga, hymn Polski), które odgrywają bardzo ważną rolę w procesie tworzenia u dzieci obrazu Ojczyzny. Utrwalimy wiedzę na temat Polski ( historia; położenie geograficzne; krainy; stolica).

Jesteśmy głęboko przekonani, że od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących.