Tożsamość narodowa cz.II

W drugim tygodniu listopada realizowaliśmy  projekt „Polska – mój dom”. Podczas trwania projektu dzieci utrwaliły symbole narodowe, nauczyły się śpiewać  hymn Polski, który wspólnie z całą społecznością przedszkolną odśpiewaliśmy  12. 11. 2020 r. o godz. 11.11.

Obejrzeliśmy przedstawienie, przeczytaliśmy legendy związane miastami Warszawa i Kraków.Dzieci na zajęciach poznały mapę Polski, główne rzeki płynące przez kraj oraz naszą miejscowość.  Poznaliśmy polskie tańce narodowe, sylwetkę  i muzykę wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina.