Tydzień o Bezpieczeństwie – podsumowanie

W minionym tygodniu mowa była o bezpieczeństwie. Dzieci poznały podstawowe znaki drogowe.

Dodatkowo dowiedziały się wszystkiego o zawodzie strażaka.

Tutaj należy dzieci pochwalić, ponieważ niektóre z nich znały numer telefonu Straży Pożarnej. 

Biedronki oraz Motylki zapoznały się ponadto z zasadami bezpiecznego zachowania się w lesie, a także poznały potencjalne zagrożenia. 

Wykonano szereg prac plastycznych związanych z tą tematyką.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia sporządzonej przez pracowite Pszczółki makiety bezpiecznego miasta. 

Makieta Pszczółki Pszczółki