Ubezpieczenie NNW

Przypominamy, że w związku z potwierdzonym przez MEN brakiem obowiązku obejmowania dzieci przebywających w placówkach oświatowych ubezpieczeniem NNW, Przedszkole nie pośredniczy w zawiązaniu umowy ubezpieczenia NNW pomiędzy Rodzicami dzieci a Ubezpieczycielem.

Wpłacone pieniądze zostały rozliczone na poczet pakietu edukacyjnego w miesiącu IX i częściowo w X 2015r.