Uczymy się poprzez zabawę – Misie

aprender jugando

Z badań neurobiologów wynika, że proces uczenia się jest o wiele bardziej skuteczny jeśli dziecko  rozumie po co i dlaczego ma się czymś zajmować. W oparciu o wyniki badań neurobiologów powstała nowa dziedzina nauki – neurodydaktyka, która stawia sobie za cel zbadanie optymalnego procesu nauczania i uczenia się z perpektywy pracy mózgu.

Główne założenia neurodydaktyki są następujące: 

nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów,

wykorzystuje silne strony mózgu,

łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami,

pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań,

nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu. 

Nie jest tajemnicą, że wszystko, co nowe, nieznane i nietypowe przyciąga naszą uwagę. Z kolei banalne, zwyczajne i codzienne zjawiska nie pobudzają aktywności sieci neuronalnej, a tym samym nie inicjują procesu uczenia się. 

Dlatego też w naszej codziennej pracy staramy się jak najczęściej wykorzystywać atrakcyjne metody nauczania. Stąd pomysł na zakup Wiatraka Matematycznego, który spełnił nasze oczekiwania. Jest to innowacyjne narzędzie dydaktyczne, które uczy poprzez zabawę, np. podczas zabaw matematycznych z wykorzystaniem Wiatraka dzieci uczą się orientacji w przestrzeni, rytmów, kodowania, konstruowania gier. Przy okazji doskonalą umiejętność liczenia i mierzenia oraz wprowadzeni zostają w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczą również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną. Podczas nauki – zabawy łączone są bodźce wzrokowe, dotykowe oraz ruch. Praca z wiatrakiem sprawia, że matematyka jest prosta. 

Warto obejrzeć poniżej zamieszczone zdjęcia, by przekonać się, że lekcja matematyki w grupie „Misie” była udana:

20181016_103151 20181016_101218 20181016_101232 20181016_101237 20181016_101246 20181016_101255 20181016_102139 20181016_102009 20181016_101945 20181016_101914 20181016_101750 20181016_101715 20181016_102231 20181016_102236 20181016_102438 20181016_102443 20181016_102712[1] 20181016_102755