Wszędzie biało

W ostatnim tygodniu stycznia będziemy obserwować  zmiany zachodzące w przyrodzie. Będziemy określać pogodę i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.

Dowiemy się wielu ciekawostek  na temat śniegu. Poznamy krainę gdzie zawsze jest biało.  

Poprzez gry  i zabawy na śniegu kształcić  będziemy umiejętność zgodnego współdziałania, uczyć się bezpiecznych zachowań i zabaw na śniegu.