Wszędzie biało

W ostatnim tygodniu stycznia będziemy obserwować  zmiany zachodzące w przyrodzie. Będziemy określać pogodę i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku. Dowiemy się wielu ciekawostek  na temat śniegu. Ten tydzień  upłynie nam pod znakiem świadomości dokarmiania zwierząt.
Poznały ptaki i zwierzęta, które dokarmiamy zimą i ich przysmaki. Poznamy nazwy kilku gatunków ptaków zimujących u nas.