Język angielski

Celem zajęć jest wprowadzenie opracowanego zakresu wiedzy językowej poprzez zabawę, gry, piosenki, ciągłe powtarzanie prostych zwrotów i słówek, nauczanie przez działanie, odgrywanie scenek. Lektorka stara się oswoić dzieci z brzmieniem języka obcego, rozbudzić zainteresowania językiem i chęci jego używania, nauczyć poprawnej wymowy i intonacji, nauczyć podstawowych słów i zwrotów związanych z życiem codziennym dziecka i kręgiem jego zainteresowań, rozbudzić zainteresowania inną kulturą i odrębnymi tradycjami.

Przyjazna atmosfera na zajęciach, wesołe wierszyki i piosenki– wszystko to sprawia, że maluchy czują się bezpiecznie, chętnie się bawią i mówią w obcym języku. Jednocześnie nauka języka obcego, wprowadzana w wieku, gdy aparat mowy jest jeszcze elastyczny, pozwala dzieciom wymawiać angielskie głoski równie poprawnie  jak mieszkańcom Wielkiej Brytanii!