W naszym przedszkolu dzieci w każdej grupie uczą się języka angielskiego.  

Na etapie edukacji przedszkolnej dzieci mają najczęściej  swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim. Ze względu na to, że w tym wieku nie posiadają one motywacji wewnętrznej (tzn. nie uczą się języka dla samych siebie), istotne jest by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Im przyjemniejszy pierwszy kontakt z językiem, tym chętniej podejmą trud nauki w kolejnych latach.

Na lekcjach wykorzystujemy każdą sytuację, aby dzieci osłuchały się z językiem. Nasze działania ukierunkowane są na organizowanie przeróżnych zabaw ruchowych, gier, scenek oraz zabaw z muzyką. Dzięki temu dzieci zyskują rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka (np. proste odpowiedzi na zadane w języku angielskim pytanie, zwroty grzecznościowe przy rozdawaniu prac czy używanie np. liczebników, kolorów w języku angielskim podczas zabawy). Na tym etapie edukacyjnym akcent kładziemy na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu jak i tworzenia go.

Dodatkowo przy wsparciu pozostałych nauczycieli wykorzystujemy metodę CLIL –  Content and Language Integrated Learning, która polega na dopasowaniu treści zajęć do obecnego tematu trwającego na zajęciach wynikających z planów miesięcznych przedszkola. Dzięki temu dziecko może pogłębić zdobytą wiedzę i rozbudować ją o słownictwo związane z językiem angielskim.

Zajęcia opieramy o kurs Mouse and Me wyd. Oxford University Press oraz materiały Super Simple Learning.