Spotkanie z książeczką

Biblioteka poza statutową działalnością – udostępnianiem swoich zbiorów współpracuje z naszym przedszkolem organizując  atrakcyjne cykliczne lekcje biblioteczne prowadzone przez długoletniego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, panią Anią.

Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. Celem takiego spotkania jest :

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
  2. Zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z książką;
  3. Rozwijanie języka dziecka, pamięci i wyobraźni;
  4. Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy;
  5. Poszerzenie wiedzy ogólnej oraz z zakresu kształcenia kulturalnego;
  6. Wzmocnienie poczucia własnej wartości;
  7. Kształtowanie wartości moralnych.

Pani Anią to wspaniała i ciepła osoba z prawdziwą pasja opowiadająca dzieciom o książkach, które w wielkiej torbie przynosi do naszego przedszkola w każdy pierwszy wtorek miesiąca.