List do Rodziców Nr 3

Opłaty za Przedszkole

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce, po decyzji Ministra Edukacji zakazującej organizacji jakichkolwiek zajęć we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce , zawiesiło dotychczasowe funkcjonowanie z dniem 16 marca 2020. Decyzją dyrektora, po „odmrożeniu” działania jednostek oświatowych przez rząd, wznowiło funkcjonowanie w nowym reżimie sanitarnym od 6.05.2020 organizując zajęcia dla pierwszych  grup przedszkolaków już od 18.05.2020r.  W związku z powyższym, w zakresie opłat za przedszkole, połączyliśmy miesiąc marzec, kwiecień oraz maj jako jeden okres rozliczeniowy – wszelkie opłaty uiszczone na marzec obowiązują za cały okres od 01.03.2020 do 31.05.2020r.

Kolejnym pełnym okresem rozliczeniowym jest miesiąc czerwiec 2020.

 W związku z odwołanym spektaklem teatralnym w Teatrze Guliwer składka na pakiet edukacyjny za miesiąc czerwiec zostaje pomniejszona o dokonane wpłaty.

 Z uwagi na ograniczony kontakt osobisty z Rodzicami tymczasowo uruchomiliśmy konto bankowe do wpłat za godzinki i pakiet edukacyjny, które do tej pory opłacali Państwo w kasie Przedszkola. Bardzo prosimy o uiszczanie opłat za Przedszkole na poniżej podany numer konta:

ING BANK   92 1050 1025 1000 0091 1049 1603

Bardzo ważne jest, aby w tytule podali Państwo w następującej kolejności:

Nazwisko Dziecka/Imię Dziecka/godzinki za  miesiąc: …………./ pakiet edukacyjny za miesiąc:……….

Należne kwoty za godzinki można uzyskać po kontakcie telefonicznym z Sekretariatem Przedszkola. Przypominamy, że wszystkich płatności dokonujemy do 5-tego danego miesiąca.