O przedszkolu

Publiczne Przedszkole nr 3 w Kobyłce działa w oparciu o Decyzję Burmistrza Miasta Kobyłka o numerze 875/2014 z dnia 28 lipca 2014r. Przedszkole podlega stałemu nadzorowi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wydziału Oświaty w UM Kobyłka, SANEPIDu, Inspekcji Pracy, etc.

Placówka zapewnia dzieciom w wieku od 2,5 do 7 lat warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w oparciu o zróżnicowane metody nauczania, nowoczesne jak i te tradycyjne. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowywania oferując kursy i szkolenia dla rodziców i opiekunów dzieci.

Nasze Przedszkole to obecnie dwie placówki w Kobyłce:  Król Maciuś na Maciołkach oraz Konik na Biegunach na Piotrówku. Dogodna lokalizacja, estetyka budynków przedszkolnych z własnym ogrodem i przestronnym placem zabaw tworzą przestrzeń, gdzie dzieci mają możliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. To właśnie nasza misja!

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce  jest chronione i monitorowane 24h na dobę. Posiada wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa dla obiektów oświatowych. Placówka posiada własny ogród przedszkolny i atrakcyjny plac zabaw, na którym w jednym czasie mogą przebywać wszystkie przedszkolaki. Niewątpliwą zaletą jest lokalizacja, z dala od głównej drogi z dogodnym parkingiem i w cichym, nastrojowym otoczeniu.

W Przedszkolu funkcjonują grupy w podziale wiekowym. W każdej grupie jest bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym. Zebrania rodziców w grupach oraz indywidualne spotkania z wychowawcą pozwalają na stałe monitorowanie postępów dziecka w trakcie edukacji przedszkolnej. Każde dziecko podlega także diagnozie pedagogicznej przeprowadzanej dwa razy do roku – na początku oraz pod koniec roku przedszkolnego.

Wszystkie grupy realizują program wychowania przedszkolnego na podstawie wybranego przez nauczyciela prowadzącego opracowania przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów edukacyjnych. W każdym roku jest organizowana „zerówka” – grupa realizująca roczne przygotowanie przedszkolne dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Poza podstawą programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu są realizowane różnorodne projekty tematyczne wplecione w kalendarz wydarzeń, świąt polskich i międzynarodowych jak i w cykl zmieniających się pór roku. W każdym miesiącu organizowanych jest wiele atrakcji tj. sportowa olimpiada przedszkolna, cykliczne konkursy recytatorskie oraz piosenkarskie, koncerty muzyczne, teatralne występy dzieci i nauczycieli. Każde dziecko ma w Przedszkolu możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności oraz sprawdzenia się w różnych aktywnościach.

W trakcie posiłków dzieci słuchają muzyki klasycznej.

Bogata oferta zajęć edukacyjnych oraz współpraca z ciekawymi i wartościowymi osobami w pełni zaspokajają potrzeby dzieci i rodziców. W Przedszkolu dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, zajęciach bibliotecznych oraz warsztatach plastycznych. Pełna oferta oraz opis zajęć w zakładce ZAJĘCIA.

Serdecznie zapraszamy do Naszego Przedszkola!

Naszą reklamą są uśmiechnięte dzieci i zadowoleni rodzice!