Tydzień Matematyczny

matematyka na wesoło

W tym tygodniu nasze wysiłki i starania skupione będą na … matematyce.

Będzie to oczywiście Matematyka na Wesoło:)

Podczas zajęć zorganizujemy dzieciom ciekawe zabawy i konkursy matematyczne.

Dodatkowo do każdej grupy dotrze Wiatrak Matematyczny – innowacyjna pomoc dydaktyczna,

która łączy rozwój psychoruchowy z umysłowym dzieci. 

Skąd pomysł na Tydzień Matematyczny?

Rozwój dziecka w przedszkolu odbywa się na wielu płaszczyznach. Zadaniem przedszkola jest stymulacja różnych umiejętności i kompetencji – w tym również matematycznych. 

Głównym celem wprowadzenia elementów matematyki jest rozwój logicznego myślenia, a także interpretacji rzeczywistości. Poznanie pewnych pojęć matematycznych wymaga wysokiego poziomu abstrakcji i właśnie już w przedszkolu zaczyna się budowanie podstaw koncepcji matematycznych, takich jak klasyfikacja i numeracja.

Rozwój pojęć logiczno – matematycznych jest procesem stopniowym, które dziecko nabywa w trakcie swoich doświadczeń oraz przeżyć wchodząc w interakcję z otoczeniem. To wzajemne oddziaływanie pozwala dziecku tworzyć pewne związki między otaczającymi go przedmiotami, porównania poprzez ustalanie podobieństw i różnic.

Jest bardzo ważne, aby dziecko samodzielnie tworzyło podstawowe koncepcje matematyczne i  zgodnie z nimi wykorzystywało nabytą wiedzę.

Nauczanie matematyki w przedszkolu ma decydujące znaczenie również dla rozwoju poznawczego dziecka, ponieważ wspomaga rozwój struktur i funkcji myślowych.

20190225_101340 20190225_103417 20190225_103420 20190225_103423 20190225_103502  20190225_103611 20190225_103620  20190225_103640 20190225_103647 20190225_103721 20190226_10532120190226_122104 20190226_123044 20190226_123046 20190226_123053 20190226_123248 20190226_123419 20190226_123526 20190226_123540 20190226_123549 20190226_123606  20190227_094938 20190227_094942 20190227_095902 20190227_095912 20190227_095922 20190227_095928 20190301_094447 20190301_094510 20190301_094641 20190301_094645 20190301_094648 20190301_094656 20190301_095733 20190301_095734 20190301_095748 20190301_104813 20190301_104823 20190301_105356 20190301_105409 20190301_105439 20190301_105443 20190301_105444 20190301_110033 20190301_110037 20190301_110048 20190301_110054

IMG_20190228_095059 IMG_20190228_095155 IMG_20190228_095210 IMG_20190228_095217 IMG_20190228_095349 IMG_20190228_095353  IMG_20190212_093435 IMG_20190212_093442 IMG_20190212_093658 IMG_20190212_093706 IMG_20190212_093711 IMG_20190212_093716 IMG_20190212_094201 IMG_20190212_094212 IMG_20190212_094217 IMG_20190212_094249   IMG_20190212_094402 IMG_20190225_091716 IMG_20190225_092002       IMG_20190225_092410      IMG_20190225_093304 IMG_20190225_093431 IMG_20190225_093443 IMG_20190225_094022 IMG_20190225_094429 IMG_20190225_094547   IMG_20190225_094915   IMG_20190225_095015