REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja, dla nowych wychowanków na rok 2024/2025, będzie przeprowadzona łącznie z Urzędem Miasta Kobyłka przy wykorzystaniu systemu elektronicznego. Procedury rekrutacyjne są dostępne na stronie UM Kobyłka www.kobylka.pl

Zarządzenie 12/2024 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,

na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kobyłka.

 

Drodzy Rodzice,

w naszym Przedszkolu nadal posiadamy miejsca w grupach: 

5-latki     4-latki     3-latki

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu.

 

Drodzy Opiekunowie!

Zapraszamy Was i Wasze Dzieci do Króla Maciusia.  Jeśli szukacie Placówki, która wesprze Was w wychowywaniu  i edukacji Dziecka to Król Maciuś jest tym czego szukacie. Może to być wsparcie w wymiarze tylko kilku godzin dziennie (jeśli chcecie, aby Wasze Dziecko się socjalizowało lub potrzebujecie po prostu trochę czasu dla siebie) lub przez cały dzień. Pobyt dziecka w godz. od 7.00 do 12.00 jest bezpłatny, po godz. 12.00 naliczana jest opłata w wymiarze 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dodatkowym kosztem jest wyżywienie, które również jest realizowane w zakresie porannym bądź całodziennym.

Przedszkole Król Maciuś pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizujemy to w pięknych wnętrzach, ogrodzie i placach zabaw z każdą możliwa nawierzchnią (trawiastą, piaskową, kostkową i błotnistą 😉 ) oraz w ogródkach prowadzonych przez dzieci.

W Królu Maciusiu pomagamy w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy u dzieci chęć i umiejętność prezentowania swoich opinii, przemyśleń i zadawania pytań.

Wspomagamy dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień a także umiejętności społecznych poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.

Troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci.

Wspieramy budowanie systemu wartości dzieci tak, żeby wiedziały co jest dobre, a co złe  jednocześnie pomagając im odkrywać ich własną wartość i indywidualność.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie  w różnych sytuacjach związanych z sukcesem ale i porażką. Dbamy o to, aby dzieci czuły się ważną częścią grupy społecznej.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez ruch i sztukę (muzyka, małe formy teatralne, sztuki plastyczne).

Nauczyciele w Królu Maciusiu wspierają ciekawość dzieci, zachęcają do aktywności i samodzielności w poszukiwaniu, badaniu, eksplorowaniu i gromadzeniu doświadczeń a także kształtują wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W Królu Maciusiu najważniejsze jest Dziecko i jego potrzeby!